Växjö yrkeshögskola

Hitta pågående och höstens nya utbildningar

Leta bland alla Kronobergs utbildningar för att hitta din framtida yrkesroll

Samverkan anordnare

Vi erbjuder processtöd för utbildningsanordnare som vill bedriva yh-utbildning i Växjöregionen

Kortare utbildning

Kompetensutveckla din personal genom flexibla utbildningsinsatser

Växjö yrkeshögskola

Vi skapar förutsättningar för ett växande näringsliv genom aktivt processtöd

Växjö yrkeshögskola skapar förutsättningar för ett växande näringsliv och en fungerande arbetsmarknad.

Vi arbetar för att utveckla, kvalitetssäkra och öka antalet strategiska viktiga yrkeshögskoleutbildningar till regionen, därigenom verka för att lösa kompetensbristen. Genom ett nära samarbete med arbetslivet, utbildningsanordnare och sökande skapar vi aktivitet med kvalitet genom hela processen.

Är ni ett företag med kompetensbehov som vill utbilda ny eller befintlig personal?
Vi arbetar aktivt med regionens företag kring skräddarsydda utbildningsinsatser. Vill ni kompetenshöja er personal eller söker ni morgondagens talanger? Mer information om hur yrkeshögskolorna kan hjälpa er företag att fånga framtidens kompetens.
För dig som representerar arbetslivet

Är ni en utbildningsanordnare som vill driva yrkeshögskoleutbildning i Växjöregionen?
Växjö yrkeshögskola erbjuder hjälp och stöd med behovsanalys och kompetenskartläggning, avsiktsförklaringar, ledningsgruppsarbete samt processtöd i ansökan och genomförande. Vi fungerar som distans- och satellitort för nationella utbildningar och vi erbjuder viss riktad marknadsföring.
För er som är utbildningsanordnare

Vill du har mer information om yrkeshögskola som utbildningsform?
Genom rollen som processtödjare för utbildningsanordnare, sammankallande i YH Kronoberg och tidigare mångårig anordnare besitter vi stor kunskap kring utbildningformen för sökande och andra intressenter.
Om du är studerande eller studie- och yrkesvägledare


Kontakt

Kontakta oss om ni vill ha processtöd i ansökan med behovsanalys, kompetenskartläggning, avsiktsförklaringar eller stöd i genomförande ex. ledningsgruppsarbete.

Verksamhetschef

Karin Wirdheim
Telefon 0470-417 62
E-post karin.wirdheim@vaxjo.se

Utbildningsstrateg

Johan Hovbrandt
Telefon 0470-414 85
E-post johan.hovbrandt@vaxjo.se