Lärplattform förskola och skola

För dig med barn i Växjö kommuns kommunala skolor finns en lärplattform med säker inloggning – IST Lärande. Du loggar in med BankID i lärplattformen och kan sedan hitta information om ditt barn från skolan.

Ny lärplattform införs i Växjö kommuns förskolor

Växjö kommun har upphandlat en ny lärplattform och kommer att byta från IST lärande förskola till Unikum. Implementering av Unikum kommer att ske under våren 2024. Du som vårdnadshavare kommer informeras när du blir berörd av arbetet som sker i Unikum kopplat till ditt barns utveckling och lärande. Detta kommer vi delge er framöver.

Den nuvarande lärplattformen IST lärande förskola kommer att upphöra den 31 december 2023 och därmed kommer du som vårdnadshavare inte kunna logga in och komma åt någon information till exempel lärplattformens blogg.

Önskar du som vårdnadshavare spara information som är publicerad i bloggen för ditt barn behöver du spara ner den eller skriva ut den på egen hand. Ingen ny information kommer att läggas in och publiceras i nuvarande lärplattform IST lärande efter v.44.

Din förskola kan ge dig ytterligare information om hur fortsatt kommunikation kommer att ske till dig som vårdnadshavare.

Anna Fritzén, vårdnadshavare och kommunanställd, berättar vad lärplattformen är, hur man hittar olika typer av information där och hur du kan ha nytta av den i kommunikationen med ditt barns förskola eller skola.

Inloggning och säkerhet

För att kunna ta del av informationen på lärplattformen behöver du som vårdnadshavare logga in med så kallad flerfaktorsinloggning. För att komma in på lärplattformen loggar du in med BankID eller med mobilt BankID. Mer information om BankID på e-legitimationsnämndens webbplats Länk till annan webbplats..

Elever loggar in med sina vanliga inloggningsuppgifter, som de använder i skolan, till bland annat e-post och för att logga in på sin dator.

Du som vårdnadshavare kan logga in med BankID och ta del av information från skolan om ditt barn. Som vårdnadshavare kommer du att kunna se ditt barns omdömen, information från utvecklingssamtal, men också eventuella anpassningar, betygsvarningar eller åtgärdsprogram. I lärplattformen finns även en blogg där skolan kan skriva inlägg till en, flera, eller alla vårdnadshavare i en klass/undervisningsgrupp eller till hela skolan. 

När något nytt publiceras om ditt barn i lärplattformen kommer du att få ett mejl till den e-postadress som du har lämnat in i systemet Dexter. Detta är en förinställning, men du kan själv gå in och stänga av dina aviseringsmejl.

Vill du se hur det ser ut i lärplattformen för dig som vårdnadshavare? För mer detaljer om de olika funktionerna – se de andra instruktionsfilmerna.
Instruktionsfilm i IST Lärande för vårdnadshavaren Länk till annan webbplats.

Eleverna kan logga in med sina vanliga inloggningsuppgifter som de brukar använda i skolan. När en elev har loggat in kommer hen att kunna se sina uppgifter som lärare har bedömt, omdömen, eventuella anpassningar, betygsvarningar och åtgärdsprogram. Det kommer också gå att se information från utvecklingssamtal. Läraren kan berätta mer om vad man kommer att kunna se och få information om i lärplattformen. Eleven kommer att få aviseringar till den e-postadress som man har fått från skolan.

Instruktionsfilm i IST Lärande för eleven Länk till annan webbplats.

Ställ in så att du får e-postaviseringar när något nytt läggs upp

När något nytt publiceras i bloggen eller i vårdnadshavarvyn så kan du som vårdnadshavare få en avisering skickad till din mejl. Först måste du aktivera denna funktionen under inställningarna i bloggen och vårdnadshavarvyn. Om du inte har gjort det redan så gör du så här.

För vårdnadshavarvyn:

  • Klicka på "Inställningar" i vänsterspalten, som ligger precis under "Min familj".
  • Där får du upp rubriken "E-postaviseringar" där du kan bocka i olika ämnen som du vill få en e-postavisering för.

Logga in i IST Lärande för vårdnadshavarvyn Länk till annan webbplats.

För bloggen:

  • Klicka på kugghjulet uppe till höger.
  • Då kommer en ruta upp där det bland annat står "Notificeringar". Under där finns en ruta där det står "Meddela mig via e-mail vid nya blogginlägg". Bocka i denna.

Logga in i IST Lärande för att se bloggen Länk till annan webbplats.

För dig som inte har BankID

Om du inte har BankID - ta kontakt med ditt barns förskola eller skola för att ta del av informationen på annat sätt.

Frågor om lärplattformen

Om du som vårdnadshavare har stött på problem eller har frågor om lärplattformen kan du vända dig till kontaktcenter. Telefonnummer och e-postadress till kontaktcenter finns längst ned på sidan.

Senast uppdaterad: 29 december 2023