Ny lärplattform införs i Växjö kommuns förskolor

Växjö kommun har upphandlat en ny lärplattform och kommer att byta från IST lärande förskola till Unikum. Implementering av Unikum kommer att ske under våren 2024.

Du som vårdnadshavare kommer informeras när du blir berörd av arbetet som sker i Unikum kopplat till hur du kan ta del av ditt barns utveckling och lärande. Detta kommer vi delge er framöver.

Den nuvarande lärplattformen IST lärande förskola kommer att upphöra den 31 december 2023 och därmed kommer du som vårdnadshavare inte kunna logga in och komma åt någon information till exempel lärplattformens blogg. Önskar du spara information som är publicerad i bloggen för ditt barn behöver du spara ner den eller skriva ut den på egen hand. Ingen ny information kommer att läggas in och publiceras i nuvarande lärplattform IST lärande efter vecka 44.

Din förskola kan ge dig ytterligare information om hur kommunikationen fortsatt kommer att ske till dig som vårdnadshavare.

Senast uppdaterad: 27 oktober 2023