Sammanträdesdagar

Kommunfullmäktige sammanträder i Utvandrarnas hus om inget annat anges. Sammanträdena startar klockan 14:00.

Sammanträdesdagar 2022

(Observera att tidigare inplanerat sammanträde 30 augusti är inställt)

 • 15 februari
 • 15 mars
 • 19 april
 • 17 maj
 • 7 juni (startar 9.00)
 • 18 oktober, konstituerande (första KF med nyvalda kommunfullmäktige)
 • 22 november (startar 09.00)
 • 13 december

Sammanträdesdagar 2023

 • 28 februari
 • 21 mars
 • 18 april
 • 16 maj
 • 7 juni (startar klockan 9.00)
 • 29 augusti
 • 17 oktober
 • 21 november
 • 12 december
Senast uppdaterad: 9 november 2022