Protokoll, föredragningslista och kallelse, utbildningsnämnden

Här finns information om aktuellt möte i utbildningsnämnden.

Tid: 2019-12-11 14:00
Plats: Kommunhuset, A-salen

Utbildningsnämndens sammanträden är öppna för allmänheten och inleds, om inte annat framgår, med allmänhetens frågestund högst 30 minuter.

Handlingar till utbildningsnämndens sammanträde

Dagordning

Dagordning och handlingar publiceras inför utbildningsnämndens sammansträde.

Handlingar till utbildningsnämndens arbetsutskotts sammanträde

Handlingar publiceras inför arbetsutskottets sammanträde.

Protokoll

Protokollen finns tillgängliga tidigast sju dagar efter att sammanträdet ägt rum. Originalen förvaras på utbildningsförvaltningens förvaltningskontor.

Vill du ta del av protokoll från tidigare sammanträden - kontakta nämndens sekreterare på telefon 0470-410 00.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 november 2019
Politik och demokrati