Utbildningsförvaltningen

Utbildningsförvaltningen ansvarar för förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshem, gymnasieskola och gymnasiesärskola. Dessutom ingår fritidsgårdsverksamhet, kulturskola och skolbiblioteksforum. 

Utbildningsförvaltningens arbete leds av tillfördordnad förvaltningschef Anders Elingfors som ansvarar för kontorets interna arbete och utveckling.

Kontaktuppgifter

Telefon: 0470-410 00
E-post: utbildningsforvaltningen@vaxjo.se 

Tillförordnad förvaltningschef

Anders Elingfors, anders.elingfors@vaxjo.se

Avdelningschef personal och kompetensförsörjning

Johan Arvung, johan.arvung@vaxjo.se

Avdelningschef utveckling och kommunikation

Jessica Karlsson, jessica.karlsson2@vaxjo.se

Avdelningschef ekonomi och administration

Anna Rosander, anna.rosander@vaxjo.se

Avdelningschef likvärdighet och analys

Marit Persson, Marit.Persson@vaxjo.se

Områdeschefer

Områdeschef centrum

Roland Hybelius roland.hybelius@vaxjo.se

Områdeschef gymnasiet 

Klas Gummeson klas.gummeson@vaxjo.se

Områdeschef norra 

Caroline Hedenbergh caroline.hedenbergh@vaxjo.se

Områdeschef södra

Henrick Caesar, henrick.caesar@vaxjo.se

Områdeschef västra 

Anders Tjäder anders.tjader@vaxjo.se

Områdeschef östra

Gunilla Gustafson gunilla.gustafson@vaxjo.se

För att komma i kontakt med ovanstående personer eller medarbetarna på avdelningarna, kontakta kontaktcenter nedan.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 januari 2019
Politik och demokrati