Hållbarhetsutskottet

Kommunstyrelsens hållbarhetsutskott är kommunstyrelsens beredande organ för strategiska hållbarhetsfrågor och ska färdigställa, implementera och följa upp kommunens hållbarhetsprogram, Växjö 2030.

Hållbarhetsutskottet består av fem ledamöter och fem ersättare. Sammanträdena är inte öppna för allmänheten

Presidium

Projekt: Pressbilder PolitikerBeskrivning: Porträttbild på Gunnar Nordmark (L)

Ordförande

Gunnar Nordmark (L)
Telefon: 0708-64 16 18
E-post: gunnar.nordmark@skola.vaxjo.se

Projekt: Pressbilder PolitikerBeskrivning: Porträttbild på Sofia Stynsberg (M)

1:a vice ordförande

Sofia Stynsberg (M)
Telefon: 0470-73 46 38
E-post: sofia.stynsberg@vaxjo.se

Projekt: Pressbilder PolitikerBeskrivning: Porträttbild på Rose-Marie Holmqvist (S)

2:a vice ordförande

Rose-Marie Holmqvist (S)
Telefon: 0470-413 92 eller 070-537 05 96
E-post: rose-marie.holmqvist@vaxjo.se

Senast uppdaterad: 30 juni 2022