Samverkan med funktionshinderrörelsen

Växjö kommunkoncern samverkar på flera olika sätt med funktionshinderrörelsen.

En särskild etablerad samverkan finns sedan flera år tillbaka med HSV, Handikapporganisationerna i samverkan med Växjö kommun, och Funkibator Ideell Förening. Samverkan bygger på dialog och delaktighet i tidiga skeden i alla delar av kommunkoncernens verksamheter.

Det politiska ansvaret för samverkan med funktionshinderrörelsen och tillgänglighetsfrågorna har kommunstyrelsens hållbarhetsutskott.

Samverkan utgår främst från de befintliga demokratiska kanalerna som redan finns, exempelvis samrådsremisser, skrivelser till nämnder och rapportering av tillgänglighetsbrsiter i e-tjänst.

Kontaktuppgifter

Presidiet för kommunstyrelsens hållbarhetsutskott

Ordförande, Magnus P. Wåhlin (MP)
Telefon: 0470-439 87
E-post: magnus.wahlin@vaxjo.se

1:e vice ordförande, Gunnar Nordmark (L)
Telefon: 0708-64 16 18
E-post: gunnar.nordmark@vaxjo.se

2:a vice ordförande, Rose-Marie Holmqvist (S)
Telefon: 0470-413 92 eller 070-537 05 96
E-post: rose-marie.holmqvist@vaxjo.se

Ansvarig tjänsteperson

Fata Muminovic , Växjö kommun
Telefon: 0470-410 00
E-post: fata.muminovic@vaxjo.se

Kontaktpersoner för HSV (Handikapporganisationerna i samverkan med Växjö kommun)

Ordförande Gudrun Rydh
E-post: hsv.vaxjo@gmail.com

Kontaktperson Funkibator Ideell Förening

Verksamhetsledare Stefan Johansson
Telefon: 0708-16 53 98
E-post: stefan.johansson@funkibator.se

Kalendarium för 2022

  • 21 mars klockan 17.30-20.00, intressentdialog med HSV (Earth Week)
  • 16 maj, klockan 13.00- 16.00, digital intressentdialog med Funkibator via Zoom
  • 31 maj, klockan 17.30- 20.00, intressentdialog med HSV
  • 21 september klockan 17.30- 20.00, intressentdialog med HSV
  • 21 november klockan 13.00-16.00, digital intressentdialog med Funkibator via Zoom
  • 1 december klockan 17.30-20.00, intressentdialog med HSV
Senast uppdaterad: 29 augusti 2022