Bibliotek

Kungsmadskolans bibliotek är knutpunkten i skolan, med plats för boklån, studier och informationssökning. Biblioteket är till för gymnasieskolans elever och personal.

Kungsmadskolans bibliotek är knutpunkten i skolan, med plats för boklån, studier och informationssökning. Biblioteket har ca.15.000 böcker och ca. 35 tidskrifter på en yta av 700 kvadratmeter. I biblioteket finns också tre grupprum för studier.

Böcker köps in kontinuerligt och biblioteket tar gärna emot inköpsförslag.

Utlåningstiden är fyra veckor och vid eventuell försening skickas påminnelse ut via e-post. Du blir ersättningsskyldig för ej återlämnade böcker.

Återlämningslåda finns utanför biblioteket.

Kontakter

Senast uppdaterad: 8 februari 2023