Klasskalendrar

Här hittar du klasskalendrar för samtliga klasser i årskus 1 och 2 på Kungsmadskolan.

Samtliga klasser på Kungsmad har en klasskalender. I klasskalendrarna registreras exempelvis prov och schemabrytande aktiviteter. Eleverna får tillgång till sin klasskalender automatiskt via classroom. Lärare och föräldrar har möjlighet att prenumerera på kalendrarna via följande länkar:

Kontakter

Senast uppdaterad: 1 september 2023