Studie- och yrkesvägledning

Det finns många frågor att ställa sig när man står inför olika val i livet. Under de senaste åren har utbudet av utbildningar ökat och arbetsmarknaden förändrats. Detta gör att det kan kännas svårt att ”hitta rätt väg”.

Studie- och yrkesvägledarna (SYV) på Kungsmad kan erbjuda dig vägledning kring din aktuella studiesituation, framtida val av studier och tankar om framtida arbete. Via studie- och yrkesvägledarna kan du också skaffa dig information om valet till gymnasieskolan, utbildningar efter gymnasietiden, olika yrken eller branscher, studier/praktik/arbete utomlands, studiefinansiering med mera.

Har du frågor som rör dig och dina studier är du alltid välkommen till studie- och yrkesvägledarna. Vi kan erbjuda dig vägledning kring dina framtida val inom ramen för utbildningen.

Våra kontaktuppgifter

Kontakter

Senast uppdaterad: 27 juni 2024