Stöd och hjälp

Ett team av lärare erbjuder dig olika typer av stöd och hjälp i undervisningen. Känner du dig stressad och har svårt att strukturera och/eller planera dina studier? Samlar du saker på hög? Har du svårt att komma igång eller göra färdigt? Är det knepigt att läsa och skriva och/eller hålla fokus?

Stöd i dina studier

På Kungsmad är vi flera som kan stötta dig i dina studier så att du kan nå dina mål. Här jobbar lärare i Studiecentrum, Lärstudion och Resursteamet, speciallärare och specialpedagoger som på olika sätt kan hjälpa dig att utveckla dina studiestrategier samt att komma vidare om du kört fast.

Kontaktuppgifter till våra specialpedagoger hittar du här under elevhälsan

Studiecentrum

Studiecentrum bedrivs i bibliotekets lokaler och har samma öppettider. Här kan en elev få hjälp med allt hen behöver för att nå de mål som eleven satt upp för sina studier. Studiecentrum är till för alla. Välkomna in!

Lärstudion

I Lärstudion bedrivs omläsning i matematik, svenska och engelska. Här kan elever också bli schemalagda för att få mer specifikt stöd med sina studier. Detta sker i samråd med mentor och specialpedagog.

Resursteamet

Resursteamet är en verksamhet inom skolan som har som syfte att stödja de elever som har behov av stöttning av resurspedagog under skoltiden på gymnasiets nationella program.

Vi samarbetar med undervisande lärare, mentor, elevhälsan och studie- och yrkesvägledare för att öka möjligheten till en likvärdig utbildning.

För elever i behov av extraordinärt stöd, som ska börja i årskurs ett på gymnasiet kommande hösttermin, lämnas ansökan om tilläggsbelopp in av den avlämnande grundskolan. Detta görs under mars månad.

Kontakter

Senast uppdaterad: 13 september 2023