Eldningsförbud i Kronobergs län

Länsstyrelsen har beslutat om eldningsförbud i Kronobergs län. Det råder extrem hög brandrisk i skog och mark.

Stäng meddelande

WebPrint

Här finns instruktion till hur man som elev på skolan kan skriva ut i biblioteket.

I det länkande dokumentet nedan finns instruktion för hur man kan skriva ut i biblioteket, via lösningen WebPrint.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 mars 2018
Kungsmadskolan