Ekonomiprogrammet

Vi erbjuder dig en utbildning som mixar förberedelser inför vidare studier med branschsamverkan. Du får genom utbildningen en framtidstro och kunskap så att du kan utvecklas mot att bli den du vill.

Ekonomiprogrammet

På Kungsmadskolans ekonomiprogram får alla elever en unik företagandeprofil och en valbar idrottsprofil där du kan söka samtliga idrottsutbildningar som finns på Växjö idrottsgymnasium.

Företagandeprofilen med partnerföretag (Länsförsäkring Kronoberg, Södra, VISMA och Volvo CE), mentorskap och projekt genomförs i samverkan med företag, myndigheter och organisationer i olika branscher. Under andra året ges du möjlighet att genom Ung företagsamhet (UF) starta och driva ett eget företag. Här kommer du ha hjälp av rådgivare från våra partnerföretag, andra företag inom branschen och studenter från Juniorledarskapsakademin vid Linnéuniversitetet.

På Kungsmadskolans ekonomiprogram har du APL (arbetsplatsförlagt lärande) i samtliga årskurser och i åk 3 genomför du ditt gymnasiearbete i samverkan med ditt APL-företag. Vi tror mycket på att en utbildning når högre kvalitet genom samverkan med bransch och akademi samt en utbildning där du får möjlighet att träffa nya människor utanför skolans lokaler och att utvecklas som person.

Inriktning

  • Ekonomi

Programmet är en del av Växjö idrottsgymnasium.

Ska du söka till gymnasiet hittar du mer information om vårt ekonomiprogram på Gymnasieval.vaxjo.se Länk till annan webbplats.

Informationsfilm

Ekonomiprogrammet har avtal med Ekonomihögskolan och Juniorledarskapsakademin vid Linnéuniversitet samt partnerföretagen Länsförsäkring Kronoberg, Visma, Volvo CE och Södra som du möter i föreläsningar, på studiebesök i Växjö och på andra orter, APL (arbetsplatsförlagt lärande), mentorskap, undervisningsmaterial under din utbildning. De samarbetena ger dig som elev möjlighet till personlig utveckling med möjlighet att träffa förebilder utanför skola och att etablera kontakter.

Ekonomiprogrammet har ett programråd där partnerföretagen, Ekonomihögskolan, lokalpolitiker, rektor, programansvarig och elever deltar. I programrådet diskuteras vår utbildning och planering sker av APL, studiebesök med mera så att du får en utbildning med kvalitet och som är kopplad till olika branschers villkor. I programrådet utses stipendiater för varje årskurs på ekonomiprogrammet och vi har tillsammans med företagen påbörjat planeringen för att elever i årskurs 3 kan ansöka om att få göra sin APL utomlands på några av partnerföretagens kontor och industrier i olika europeiska länder under vårterminen. Att uppvisa goda studier och att i övrigt vara ett föredöme som person kommer att vara urvalskriterier vid ansökan om utlands-APL. Självklart kommer det att vara kostnadsfritt för dig då vi är en ackrediterad skola som under hösten 2022 kommer att ansöka om Erasmusprojekt som finansierar din APL.

För att du ska lyckas i dina studier erbjuder vi behöriga och erfarna lärare som samverkar i programarbetslag och jobbar för att du ska lyckas med dina studier, samverkan med bransch genom företagandeprofilen, fräscha lokaler, en väl utbyggd elevhälsa och organisation samt PC som digitalt verktyg.

Hälsningar!

Magnus Wickman, Programansvarig EK
magnus.wickman@vaxjo.se

Marcus Johansson, Rektor EK
marcus.johansson2@vaxjo.se

Relaterade länkar

Kontakter

Senast uppdaterad: 15 augusti 2022