Samhällsvetenskapsprogrammet Beteendevetenskap

Är du intresserad av hur människan tänker och fungerar? Hur vi utvecklas och formar vår identitet i samband med andra människor? Då är samhällsvetenskapsprogrammet något för dig. Det ger en bred behörighet till dig som efter gymnasiet vill studera vidare på högskola och universitet.

samhallsvetenskapliga

Här lär du dig

om hur människan fungerar i olika samhällen. Om hur individ, grupp och samhällen samspelar och utvecklas. Du lär dig om Sverige och omvärlden. På programmet utvecklar du din förmåga att reflektera och diskutera. Din skoldag är viktig för oss och det samspel som sker mellan dig, dina klasskamrater och lärare tror vi främjar din analysförmåga och kreativitet. Du får arbeta både självständigt och i grupp. Vårt fokus genom hela din utbildning är att du ska vara väl förberedd för vidare studier vid högskola och universitet. Genom att vi samverkar mellan olika ämnen på programmet blir dina studiers helhet tydligare. Med verktyg som vetenskapligt skrivande, diskussion och analys fördjupar du dina kunskaper om din egen och andras situation i världen.

Inriktning

Beteendevetenskap

Med ämnen som sociologi, psykologi, filosofi och kommunikation tar du ett kliv in i den samhällsvetenskapliga världen. Ledarskapskursen utvecklar dina ledaregenskaper och kursen i retorik förbereder dig för att bli en god talare under skoltiden och i det framtida yrkeslivet. Inriktningen fokuserar på att bredda förståelsen av hur människan fungerar i samspel med andra och hur gruppen och samhället formas av individen.

Idrottsprofil

Vill du kombinera dina studier med din idrott är vår idrottsprofil med idrotterna bandy, fotboll, handboll, innebandy eller ishockey något för dig. Utövar du någon annan idrott finns en möjlighet att kombinera denmed dina studier inom vår LIU specialprofil. Du får två schemalagda lektioner ledda av kompetenta och engagerade instruktörer. Idrottsprofilen ingår som kurser i ditt individuella val under årskurs 1 och 2.

Du kan även förena programmet med NIU-studier i handboll och simning. Programmet går också att kombinera med NIU/RIG Friidrott.

Efter programmet

Programmet är högskoleförberedande och ger dig en bra grund för fortsatta studier inom beteendevetenskap och samhällsvetenskap. Du kan exempelvis läsa vidare till civilekonom, sjukgymnast, lärare, socionom eller jurist. Breda språkkunskaper ger dig möjlighet till fortsatta studier utomlands och kanske ett utlandsjobb i framtiden. 

Relaterade dokument

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 januari 2020