Eldningsförbud i Kronobergs län

Länsstyrelsen har beslutat om eldningsförbud i Kronobergs län. Det råder extrem hög brandrisk i skog och mark.

Stäng meddelande

Introduktionsprogram

Har du inte de betyg som behövs för att få studera det du vill? På introduktionsprogrammen kan du läsa upp dina betyg för att få behörighet till det program som du vill gå på gymnasiet. Du kan också lära dig mer om arbetslivet för att bestämma dig för vad du vill göra eller utveckla dina kunskaper i svenska för att klara dina studier.

På introduktionsprogrammen möter du engagerad och välutbildad personal som arbetar tillsammans med dig för att du ska kunna förverkliga dina mål.  

Det finns fem introduktionsprogram:

 • Preparandutbildning
 • Yrkesintroduktion
 • Programinriktat individuellt val
 • Individuellt alternativ
 • Språkintroduktion

Introduktionsprogrammen leder inte till någon examen men du får ett studieintyg som visar vilka kurser du klarat av. Studietakten är heltid. Vilket av programmen som passar dig beror på dina mål och förutsättningar. Prata med din studievägledare på grundskolan eller kontakta den gymnasieskola som du är intresserad av för mer information.

På Kungsmadskolan finns tre introduktionsprom

Preparandutbildning

Preparandutbildning pågår i högst ett år och vänder sig till dig som fullföljt skolår 9 utan att ha uppnått behörighet.

Du kommer att få studera ämnen som krävs för att blir behörig. Du kan också påbörja studier på gymnasienivå. En förutsättning för att bli klar på ett år är att du i ditt slutbetyg redan har lägst betyget E i ett antal ämnen.

Preparandutbildning finns mot nationella program där du följer programmets kurser samtidigt som du läser in din behörighet. Målet är att du ska läsa in de saknade grundskolekurserna under första året. Vi utformar en individuell studieplan för varje elev. Dina studier kommer att pågå under tre till fyra år.

På Kungsmadskolan kan du anmäla intresse till preparandutbildning på följande högskoleförberedande program:

 • Estetiska programmet inriktning estetik och media
 • Estetiska programmet inriktning bild och formgivning med designprofil
 • Hotell- och turismprogrammet
 • Samhällsvetenskapsprogrammet inriktning beteendevetenskap

Utbildningen är inte sökbar, men vid gymnasievalet kan du göra en intresseanmälan.

För mer information kontakta rektor eller studie- och yrkesvägledaren på det programmet du är intresserad av.

Programinriktat individuellt val

Programinriktat individuellt val är en utbildning som ska leda till antagning på ett yrkesprogram.

Det är ett alternativ för dig som inte har alla de godkända betyg från grundskolan som krävs för behörighet till ett yrkesprogram.

För att bli antagen till programinriktat alternativ krävs godkända betyg i svenska/svenska som andraspåk och godkänt betyg i följande:

 • engelska eller matematik samt i minst fyra andra ämnen
 • engelska och matematik samt i minst tre andra ämnen

Du följer yrkesprogrammets kurser samtidigt som du läser in din behörighet. Vi utformar en individuell studieplan för varje elev. Dina studier kommer att pågå under tre till fyra år.

På Kungsmadskolan kan programinriktat individuellt val finnas på följande program:

 • Bygg- och anläggningsprogrammet
 • Fordons- och transportprogrammet
 • Handels- och administrationsprogrammet
 • Industritekniska programmet
 • Restaurang- och livsmedelsprogrammet

För mer information kontakta rektor eller studie- och yrkesvägledaren på det programmet du är intresserad av.

Språkintroduktion

Språkintroduktionsprogrammet vänder sig till dig som är nyanländ i Sverige och vill lära dig svenska och få grundskolebehörighet.

Här få du studera mycket svenska och flera andra ämnen som du behöver för att få behörighet till gymnasiestudier.

Din målsättning, tidigare erfarenhet och intressen avgör hur dina studier kommer att se ut. Tillsammans planerar vi dina studier så att de passar dig. Utbildningen förbereder dig för att kunna gå vidare till ett annat introduktionsprogram, vuxenutbildningen eller ett nationellt program.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 maj 2018