Anpassade gymnasieskolan

Den anpassade gymnasieskolan är till för dig som gått den anpassade grundskolan eller varit integrerad och läst efter den anpassade grundskolans läroplan eller gått i träningsskola.

Hos oss får du:

  • en förberedelse för ett bra liv som vuxen i arbete, boende och fritid.
  • jobba mycket med din personliga utveckling.
  • undervisning som är anpassad efter din egen nivå.
  • läsa dina ämnen i små undervisningsgrupper, så att läraren hinner hjälpa alla.

Studiebesök på den anpassade gymnasieskolan

Under våren kommer vi erbjuda elever som sökt oss, och deras vårdnadshavare, att komma på studiebesök.

Vill du får mer information om det program du sökt och se våra lokaler kontaktar du vår studie- och yrkesvägledare Cecilia Wennerholm cecilia.wennerholm@vaxjo.se

Kontakter

Senast uppdaterad: 29 juni 2023